بافرتک

تامین برق سالم و مطمئن، تخصص ماست

                                       
»  ترانسفورماتور

ترانسفورماتور تک فاز و سه فاز

از 10VA تا400KVA

 

مشخصات :

- در 2 مدل ایزوله و غیر ایزوله

- ولتاژ عایقی تست 3KV

- چگالی جریان 2.5A/mm2 برای ترانسفورماتورهای قدرت دائم کار

- چگالی جریان 3A/mm2 برای ترانسفورماتورهای زیر 2KVA

- سیم لاکی مرغوب

- آهن ترانس با گوس بالای 10000

- رمینال بندی با استفاده از مرغوبترین انواع

- در نظر گرفتن ترانسفورمتور 3 فاز با هسته جداگانه برای هر فازجهت ترانسفورماتورهای

   نمونه برداربرای ولتمتر

- در نظر گرفتن تابلوی با تهویه جهت ترانسفورماتورهای تابلویی

- استفاده از قالپاق ترانس خاص جهت ترانسفورماتورها

- مجهز به نمایشگرهای موردنیاز