بافرتک

تامین برق سالم و مطمئن، تخصص ماست

                                       
»  تابلوبرق صنعتی

 

 

  • طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای توزیع فشار ضعیف بصورت تخصصی
  • طراحی و ساخت تابلوهای فرمان سیستمها و ماشینهای صنعتی
  • تابلوهای تغذیه مجهزبه UPS واستبلایزر جهت تامین برق اضطراری مصرف کننده ها
  • طراحی وساخت تابلوهای توزیع خاص جهت استفاده در سیستمهای ناوبری دریایی
  • طراحی و ساخت تابلوهای ATS فرمان ژنراتور
  • طراحی و ساخت تابلوهای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی
  • ساخت تابلوهای ویژه و خاص