بافرتک

تامین برق سالم و مطمئن، تخصص ماست

                                       
»  UPS 500VA BUFFER TEC

BUFFER TEC قیمت 120،000 تومان 

UPS 500VA مدل SUP

دارای ترانس ایزوله داخلی

شبه سینوسی

ورودی 24 VDC (دو باتری )