بافرتک

تامین برق سالم و مطمئن، تخصص ماست

                                       
»  UPS 500VA SEPAND

BUFFER TEC قیمت 190،000 تومان 

UPS 500VA مدل SEPAND

 شبه سینوسی

ON LINE

دارای باتری داخلی 2*12