بافرتک

تامین برق سالم و مطمئن، تخصص ماست

                                       
»  (AJ300 (100-300kVA

 

ONLINE,TRANS BASE,3PH/1PH,6 to 30KVA,AJ200

مدل: AJ200

ON LINE
TOWER
TRANS BASE
6kVA to 30kVA
INPUT 3PHASE
OUTPUT 1PHASE